map4

 
events_banner.jpg
SELECT a.*, CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) AS `id`,v.street, v.zip, v.state, v.city, v.title AS vtitle, v.country AS `country_code`,cc.title as cctitle,c.name AS `country`,CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.start
							ELSE a.start
						END AS evr_start,
						CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.end
							ELSE a.end
						END AS evr_end,
						a.starttime AS evr_starttime,
						a.endtime AS evr_endtime,
						CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.id
							ELSE 0
						END AS evr_id
FROM #__events_v5_events AS a
INNER JOIN #__events_v5_venues AS v ON a.venue_id = v.id
INNER JOIN #__events_v5_categories AS cc ON a.category_id = cc.id
INNER JOIN #__events_v5_countries AS c ON c.code = v.country
LEFT JOIN ( SELECT main_evd.event_id, main_evd.start, main_evd.id, main_evd.end FROM #__events_v5_repeating_days AS main_evd LEFT JOIN
						(
							SELECT event_id, MAX(start) AS past_event_start
							FROM #__events_v5_repeating_days
							WHERE `start` < NOW()
							GROUP BY event_id
						) AS past_event ON main_evd.event_id = past_event.event_id LEFT JOIN
						(
							SELECT event_id, MIN(start) AS future_event_start 
							FROM #__events_v5_repeating_days
							WHERE `start` >= NOW()
							GROUP BY event_id 
						) AS future_event ON main_evd.event_id = future_event.event_id WHERE (future_event.event_id IS NOT NULL AND main_evd.start = future_event.future_event_start)
						OR (future_event.event_id IS NULL AND main_evd.start = past_event.past_event_start)) AS evr ON a.id = evr.event_id
WHERE ((evr.id IS NULL AND a.end >= NOW()) OR (evr.id IS NOT NULL AND evr.end >= NOW())) AND a.published > 0 AND a.access IN (1,1) AND a.language in ('he-IL','*') AND cc.language in ('he-IL','*')
ORDER BY a.start 
   בחרו כמות להצגה 
משפטים ללא משפטנים

המרצה: עו"ד עופר יחיאל

תאריך: 13/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
הכיבוש הבריטי של דרום הארץ

המרצה: ד"ר ענת גואטה

תאריך: 15/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
מיקי גבריאלוב בהופעה בליווי 2 נגנים

יום ה' 15.11.18 בשעה 20:30 באולם מרכז קיסריה

מחיר כרטיס לתושב קיסריה: 60 ₪

מחיר כרטיס לתושב חוץ: 70 ₪

מחיר כרטיס ביום המופע: 80 ₪

ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתר: www.caesarea.com

תאריך: 15/11/2018 20:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
הקומדיה הרומנטית

המרצה: זיו אלכסנדרוני

תאריך: 18/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
קו 300--פרשת הדרכים של השב"כ

המרצה: מנחם טילמן

תאריך: 20/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
הציירת שנלחמה על תדמיתה של מארי אנטואנט

המרצה: אורלי גונן

תאריך: 22/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
חוקרים, בלשים, עוקבים ומה שביניהם

המרצה: צביקה קרוכמל

תאריך: 25/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
" בחזרה מטואיצ'י- הכוח לשרוד"

יום א' 25.11.18 בשעה 20:30 באולם מרכז קיסריה

מחיר: 40 ₪

ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתר: www.caesarea.com

בהרצאה עוצרת נשימה, יוסי מגולל סיפורי הרפתקאות אישיים על ההתמודדות שלו ואיך הפך מקורבן של נסיבות למכונת הישרדות מיומנת, איך נלחם בנמרים ובנמלים טורפות, ואיך חייו ניצלו בזכות הזיות, על מקומה של האמונה בשימור החיות ועל ניסים של ממש שהתרחשו בגלוי.

המרצה: יוסי גינסברג- סיפור ההישרדות שלו הפך לקלסיקה ואף לתופעת "קאלט" בארץ ובעולם. ספרו "בחזרה מטואיצ'י" תורגם לעשרים שפות וזכה למעמד רב מכר בינלאומי. הדיסקברי צ'אנל הפיק סרט דוקומנטרי ולאחרונה יצא לאקרנים סרט הוליוודי בכיכובו של דניאל רדקליף (הארי פוטר) המגלם את דמותו של יוסי ומשחזר את המסע המרתק שלו באמזונס.

תאריך: 25/11/2018 20:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
פניני ספרות

מפגשי ספרות אחת לחודש

בהנחיית: צבייה ידידיה

מפגש פתיחה: יום ב' 26.11.18 בשעה 10:30 בספרית מרכז קיסריה

הכניסה חופשית

תאריך: 26/11/2018 10:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
סיור לאזור "הבימה" כולל הצצה מאחורי הקלעים

עם אביבית ברוקשטיין

תאריך: 27/11/2018 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים