map4

 
main_-pic.jpg

החברה לפיתוח קיסריה, היא הזרוע המבצעת של קרן אדמונד דה רוטשילד, ממשיכת דרכו הפילנתרופית של משפחת רוטשילד, דרך בה החל הנדיב הידוע. בשנות ה-60 של המאה ה-20 הופקדה החברה על מימוש חזונו של הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד להפוך את קיסריה לפנינה התיישבותית ולמרכז תיירות, בילוי ונופש מהיפים בארץ וזאת ע"י השקעה בפיתוח, השבחת קרקעות הקרן למטרות מגורים, תעשייה ותיירות. חלק ניכר מהרווחים הכספיים עוברים לקרן רוטשילד קיסריה אשר מטרתה פיתוח קיסריה כקהילה ייחודית בישראל והעברת תרומות לגופים ומוסדות המקדמים את החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל

החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19 רכשה משפחת רוטשילד, במסגרת קרקעות להחזרת היהודים לארץ ישראל. קרקעות רבות בישראל, בהן אדמות קיסריה. עם הקמת המדינה העניקה משפחת רוטשילד את מרבית אדמותיה ברחבי הארץ כמתנה למדינה, כולל המושבות, הישובים, קיבוצים והמפעלים אשר נבנו על קרקעות אלה. בצורה זו קיבלה המדינה את המתנה הנדל"נית הגדולה ביותר אשר אי פעם ניתנה לה.

בסוף שנות ה-50 תרמה משפחת רוטשילד למדינה גם את אדמות קיסריה, תוך הקמתה של קרן קיסריה אדמונד דה רוטשילד, בשיתוף עם המדינה אשר הוזמנה להיות שותפה בבעלות על הקרן.

מקורות הקרן הן המקרקעין באזור קיסריה. אשר אותם מפתחות ומשביחה החברה לפיתוח קיסריה. את רווחיה מפיתוח הישוב והשבחת נכסיו מעבירה החברה לפיתוח קיסריה אל קרן רוטשילד קיסריה וזו תורמת את רווחיה למוסדות חינוך והשכלה גבוהה בכל רחבי הארץ. מאז הקמתה תרמה קרן רוטשילד קיסריה מאות מיליוני שקלים למוסדות ולגופים רבים ומגוונים בכל רחבי המדינה והיא ממשיכה לעשות זאת תוך הובלת חזון פילנטרופי ייחודי.
about-pen

 

רוטשילד בחדשות

משפחת רוטשילד מבקשת הכרת תודה – ערוץ 2
Baroness de Rothschild made honorary citizen
עושים כבוד לרוטשילד
Grapevine: Remembering Rothschild
אות אזרחות כבוד של ראשון לציון לברונית רוטשילד
הברונית רוטשילד אזרחית כבוד בראשון לציון
אזרחות כבוד לברונית רוטשילד