360

map4

 

מאמרים

תנאים ותוצאות מוקדמות לבחירת נבחרת ישראל - המכביה ה-18

הרשימה הסופית של הגולפאים שייצגו את ישראל בתחרויות הגולף של המכביה ה-18 ביולי 2009.
רשימת נבחרת הנוער אינה סופית, היא תעודכן בסוף יוני.
רשימת נבחרת הגברים כוללת את שמו של רוי שטיינברג וזאת באם רוי יגיע לארץ בזמן המכביה, הוא יכלל בקבוצת השחקנים - גברים.

תנאים לבחירת נבחרות ישראל לתחרות הגולף של המכביה ה-18 פורסם באתר של איגוד הגולף בישראל
לפרטים לגבי התהליך - לחץ כאן