מגרשים לבניה

title

InteractiveMapBanner

 

ומה קורה בשטח? ניתן לראות תחילות בנייה (מעדוכן למרץ 2015)

12-air

 

תמונות מהשטח – דצמבר 2015