map4

 
recreation.png
caffe icon
מעוניין להיות בקשר? הרשם לניוזלטר לקבלת עדכונים או התקשר עכשיו 6550*

מסלולי הליכה וטיול

masluleihalicha
מהנמל להיפודרום

אורך המסלול: 1400 מ'

נכנס לעיר דרך השער המזרחי אשר בחומת העיר הצלבנית ונלך לאורך השביל לעבר חוף הים. משמאל נראה את במת המקדש ומימין את אזור הפעילויות.
בהגיענו לחוף הים נוכל לצפות בשרידי הנמל ובמבנים הבוסניים, שבחלק מהם נמצאים המייצגים האורקוליים. נכנס לתוך מבנה בוסני משוחזר ל"מסע בזמן" -צפייה בסרט ההכרות, בו נלמד על תולדות קיסריה, נפגוש את כוכבי קיסריה, נצא ונעלה למצודה לצפייה במיצג מגדל הזמן.
המצודה המשוחזרת, שהייתה מקום משכנו של המושל העות'מני, נבנתה על שרידי מצודת הים הצלבנית, שישבה על שרידי נמלו של הורדוס.

נחזור לאורך המבנים ונצא מהשער דרומה, נלך על הטיילת אשר לאורך שפת הים, משמאלנו נראה את ההיפודרום. נכנס אליו ונעלה לעבר בית המרחץ, נעבור בו ונחזור דרך הקרדו ודרך השער הדרומי בחזרה אל העיר.

נלך צפונה למרגלות במת המקדש, לצידנו מחסני הנמל, ששמשו אף כתמיכה לבמת המקדש, נבין את מיקומו של הנמל הפנימי של הורדוס, נעבור על פני הנימפאום ונצא דרך השביל המוביל לשער המזרחי.

בשביל התצפיות
אורך המסלול : 900 מ'

נכנס לעיר דרך השער המזרחי שבחומת העיר הצלבנית. נלך לאורך השביל, משמאלנו במת המקדש ומימין אזור הפעילויות. בהגיענו לשפת הים שם נוכל לראות את שרידי הנמל והכפר הבוסני. נכנס למבנה בוסני משוחזר ל"מסע בזמן"-צפייה במיצגים - סרט הכרות בו נלמד על תולדות קיסריה, נפגוש את כוכבי קיסריה, נעלה למיצג מגדל הזמן שנמצא במבנה בית המושל היושב על שרידי מצודת הים הצלבנית.

נטפס אל תצפית החומה הדרומית, ממנה נוכל להשקיף על שרידי העיר הרומית שהשתרעה על שטח גדול בהרבה מזה של העיר הצלבנית.

נלך לעבר במת המקדש, נעלה ונראה את מקומה המרכזי בעיר, נבין את המשכיותו של המקום לאורך התקופות. נוכל להבחין בשרידי הכנסייה הביזאנטית והקתדרלה הצלבנית.
מעל במת המקדש נשקיף על נמל הורדוס, הכפר הבוסני וחלקיה האחרים של העיר.
נרד מבמה ונצא לעבר השער המזרחי של העיר.

בעקבות הצליינים
אורך המסלול: 900 מ'

נכנס לעיר דרך השער המזרחי אשר בחומת העיר הצלבנית. נלך לאורך השביל ונפנה דרומה עם השביל המוביל לעבר במת המקדש.

נעמוד במרכזה של הבמה אשר שמשה כמקום פולחן החל מן התקופה הרומית, עת בנה בה הורדוס מקדש לכבודם של הקיסר אוגוסטוס והאלה רומא. נוכל לראות את שרידי הכנסייה המתומנת מהתקופה הביזאנטית וכן את שרידי הקתדרלה של פטרוס מהתקופה הצלבנית. על קיומו של מסגד, אנו יודעים מתוך הספרות בלבד. את שיחזור המיצגים נוכל לראות באופן וירטואלי במצגת ההכרות ובמגדל הזמן.

מעל במת המקדש נוכל גם לצפות בשרידי נמל הורדוס, הכפר הבוסני וחלקיה האחרים של העיר.

נרד מבמת המקדש, נטפס אל תצפית החומה הדרומית, ממנה נוכל להשקיף על שרידי העיר הרומית שהשתרעה שטח גדול בהרבה מזה של העיר הצלבנית, ומשם נרד לעבר "מסע בזמן"-המיצגים הנמצאים במבנה הבוסני המשוחזר - סרט ההכרות המספר על תולדות קיסריה, נפגוש גם את כוכבי קיסריה מכל התקופות האמונות ונמצא למיצג מגדל הזמן בבית המושל, אשר על נבנה על שרידי מצודת הים הצלבנית.
נחזור לאורך מרגלות במת המקדש, נוכל להבחין בשרידי מחסני הנמל התומכים בבמת המקדש.

אזור הדשא משמאל, מכסה את שרידי הנמל הפנימי שבנה הורדוס, וממנו הפליג פאולוס למסעותיו ברחבי האימפריה הרומית, משם יצא פאולוס גם למשפטו ברומא. נעבור על פני הנימפאום ונצא את העיר לאורך השביל לעבר השער המזרחי.

לאורך הים
אורך המסלול: 2200 מ'

נכנס לעיר דרך השער המזרחי אשר בחומת העיר הצלבנית, לאורך השביל עד הגיענו לשפת הים, שם נצפה בנמל העתיק.
נתקדם דרומה לאורך המפרץ עד למסגד וממנו נפנה אל הצד הדרומי של המפרץ מעבר למסעדה אל תצפית מלאה על כל המפרץ. שם נכנס למבנה בוסני משוחזר,ל"מסע בזמן"-צפייה במיצגים הכוללים:סרט הכרות, המספר על תולדות קיסריה פגישה עם כוכבי קיסריה. נצא לעבר מיצג מגדל הזמן שנמצא בבית המושל היושב על שרידי מצודת הים הצלבנית, שנבנתה על שרידי נמלו של הורדוס. בדרך למגדל הזמן נוכל לצפות מערבה וצפונה שם נוכל לראות את שרידי האמה שהובילה מים לקיסריה (האקוודוקט).

לאחר מכן נגיע לבית הדייגים, ומשם נחזור לאורך החומה עד לשער הפונה דרומה. נצא מן השער, נלך על הטיילת לאורך החוף, נעבור דרך ההיפודרום לעבר ארמון השונית, שהיה כנראה ארמונו של הורדוס, ממנו נותרה בריכת המים המתוקים. ובהמשך נוכל לראות את שרידיו המשוחזרים של ארמון המושל (הנציב) הרומי, נציג האימפריה הרומית.
משם נכנס לתיאטרון שראשיתו בתקופתו של הורדוס.

נחזור לעבר העיר הצלבנית דרך בית המרחץ, שרידיה של העיר הרומית והביזנטית. נכנס דרך השער הדרומי של חומת העיר, נטפס אל תצפית החומה הדרומית, ממנה נוכל להשקיף על שרידי העיר הרומית שהשתרעה שטח גדול בהרבה מזה של העיר הצלבנית ומשם נעלה לבמת המקדש בה נוכל לראות את שרידי הכנסייה המתומנת מהתקופה הביזנטית, והכנסייה הצלבנית מהמאה הי"ג. מעל הבמה נוכל לצפות בנמלה של קיסריה וכן על חלקיה הרחוקים יותר של העיר.
נרד מעל במת המקדש ונמצא לעבר השער המזרחי של חומת העיר.

דרך החומות
אורך המסלול: 500 מ'

נכנס לעיר דרך השער המזרחי ונעלה למסלול החומות כשפנינו דרומה לאורך החומה, ממערב - הים ומצד מזרח - החפיר העמוק המקיף את חומה ומהווה חלק מביצורה של העיר החל מהתקופה הצלבנית.
נעלה אל תצפית החומה הדרומית, ממנה נוכל להשקיף על שרידי העיר הרומית שהשתרעה שטח גדול בהרבה מזה של העיר הצלבנית מדרום נראה את בית המרחץ, ההיפודרום, התיאטרון והארמון ומצפון את במת המקדש.

נרד מהתצפית ונלך לעבר המיצגים אשר במבנים הבוסנים המשוחזרים, ונוכל לצפות בסרט ההכרות, המספר על תולדות קיסריה, נפגוש את כוכבי קיסריה ונמצא לעבר מיצג מגדל הזמן אשר בבית המושל היושב על שרידי מצודת הים הצלבנית. בדרכנו נוכל לראות את חלקה המערבי של החומה ואת החפיר הימי המפריד בין העיר למצודת הים.

עם סיום המייצגים נוכל לבחור את המשך הסיור בכל אחד מהמסלולים העומדים לרשות המבקרים או לחזור למגרש החנייה דרך השער המזרחי.

מפת המסלולים

Share