×

תא שטח 501

גוש 10633
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 501
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 502

גוש 10633
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 502
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 503

גוש 10633
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 503
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 503

גוש 10633
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 503
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 504

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 504
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 505

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 505
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 506

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 506
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 56
×

תא שטח 601

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה F
תא שטח 601
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 78
×

תא שטח 301

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 301
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 301

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 301
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 302

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 302
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 302

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 302
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 12

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 12
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 403

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 403
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 402

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 402
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 401

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 401
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 401

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה B
תא שטח 401
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 402

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה B
תא שטח 402
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 403

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה B
תא שטח 403
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 201

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 201
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 201

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 201
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 201

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 201
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 202

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 202
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 202

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 202
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 202

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 202
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 203

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 203
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 203

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 203
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 203

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 203
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 204

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 204
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 204

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 204
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 204

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 204
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 0
×

תא שטח 204

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 204
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 205

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 205
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 205

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 205
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 205

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 205
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 206

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 206
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 206

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 206
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 206

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 206
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 206

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 206
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 207

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה A2
תא שטח 207
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 207

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה A2
תא שטח 207
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 207

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה A2
תא שטח 207
מספר קומות 3
מספר יחידות דיור בקומה 1
מספר חניות 2
×

תא שטח 602

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה F
תא שטח 602
מספר קומות 13
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 78
×

תא שטח 507

גוש 10633
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 507
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 508

גוש 10633
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 508
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 139

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 139
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 138

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה F
תא שטח 138
מספר קומות 13
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 78
×

תא שטח 137

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 137
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 136

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 136
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 135

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 135
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 134

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 134
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 133

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 133
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 132

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 132
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 131

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה E
תא שטח 131
מספר קומות 9
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 54
×

תא שטח 404

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 404
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 405

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה C
תא שטח 405
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 406

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה C
תא שטח 406
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 127

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה C
תא שטח 127
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 126

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה C
תא שטח 126
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 125

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה C
תא שטח 125
מספר קומות 6
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 36
×

תא שטח 124

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה B
תא שטח 124
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 123

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה B
תא שטח 123
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 122

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה B
תא שטח 122
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 406

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה B
תא שטח 406
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 405

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה B
תא שטח 405
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 404

גוש 10632
חלקה 4
סוג מבנה B
תא שטח 404
מספר קומות 8
מספר יחידות דיור בקומה 4
מספר חניות 48
×

תא שטח 0

גוש 10642
חלקה 1
סוג מבנה
תא שטח 0
מספר קומות 0
מספר יחידות דיור בקומה 0
מספר חניות 0